+55 Egoitza

Bi urteko egoitza honek oraindik aktibo dauden 55 urtetik gorako artisten sormen-prozesuei laguntzea du helburu. Haien esperientzia, presentzia eszenikoa eta sormenak laguntza jasotzen jarraitzea helburu da.

Ideia hau Mark Tompkins artistarekin izandako elkarrizketatik sortu zen, zeinak adinean aurrera egin ahala artista gisa babesten jarraitzea zein zaila den adierazi zuen. Elkarrizketa honetan, artistek hil arte sormen beharra izaten jarraitzen dutelaren kuestioa agertu zen eta, hortaz, sormen horrek laguntza instituzionala izan behar duela, hori dela eta, La Faktoria CC-k LUR artista zaharren gorakada / +55 egoitza eskaintzen du.

Alicia Otaeguiren ARTISTA PORTATILA (2023ko ekaina)

‘Artista portatila’ hiru dimentsiotako erakusketa-proiektu baten parekoa den formatu eszenikoa da, gehi laugarren bat gehituta: obraren beraren parte den artistarena, laugarren horma eszeniko hori apurtu nahian ikuslearekin estu lotuz. joaten da.

Ia argirik ikusiko ez duten proiektuen soberakina, gauzatzeko denbora mugatua, bere sorkuntza asko inguratzen dituen ziurgabetasunaz… Aukera da obraren protagonista eta sorpresa faktorea, bere aliatu nagusia.

Mark Tompkinsen MASCARADE (2021eko azaroa)

‘Mascarade’-k gorputzaren esplorazio bat da, erreferentziatzat hartuta Europako antzinako erritu paganoak, haien tradizioak eta haien jantzi bikainak, naturarekin, etorkizuneko uztarekin, lurraren emankortasunarekin, nolako aurreiritzirik gabe animalitasunarekin erlazionatzeko ahalmena.